Pielgrzymka do Kostomłot

Z błogosławieństwa J.E. Arcybiskupa Jakuba w dniach 31.07 - 01.08 odbyła się pielgrzymka dekanatu gdańskiego na uroczystości 70 rocznicy Akcji Wisła w Kostomłotach.

W pielgrzymce brali udział wierni z całego dekanatu, jak również z Obwodu Kaliningradzkiego. Była to wyjątkowa pielgrzymka, gdyż dla części był to powrót w rodzinne strony, oglądanie rodzinnych wsi, domów, a dla niektórych poznania Prawosławia, z jakim do tej pory często nie było możliwości porównania - Prawosławia w Polsce. Był to również czas nauki trudnej historii wiernych Kościoła Prawosławnego na tych ziemiach.

Pielgrzymi z parafii orneckiej, braniewskiej oraz gdańskiej z rana udali się do Elbląga, gdzie został odsłużony molebień przed podróżą, a następnie zatrzymując się w Pasłęku pojechali do Kostomłot. Opiekunami duchowymi byli ks. Dariusz Jóźwik oraz ks. Radosław Kondraciuk.

Na miejscu po odpoczynku wszyscy wzięli udział w nabożeństwie Wsienoszcznoho Bdienija i po kolacji udali sie na odpoczynek do Kodnia.

Następnego dzień rozpoczął się Boską Liturgią, którą celebrowali prawie wszyscy biskupi polskiej cerkwi oraz wielu kapłanów z Polski i zagranicy. Pielgrzymi przybyli z całej Polski, Warmii, Mazur, Pomorza, Podlasia, Śląska, z gór, wszyscy przybyli, by wyrazić swą miłość do Boga.

Po zakończonej Liturgii ze słowami pasterskimi do wiernych zwrócił się J.E. Arcybiskup Abel. Dziękował On wszystkim za przybycie do Kostomłot i przypomniał, że Boga nikt nigdy nie zwycięży. Zamierzeniem Akcji Wisła było unicestwienie Prawosławia na terenach południowego Podlasia i gór, ale efektem było tylko rozprzestrzenienie prawosławnych wiernych na tereny dotąd obce wschodniemu obrządkowi.

  Dziękował również Namiestnik Domu Zakonnego w Kostomłotach, o. Ambroży, który  z pomocą wielu ludzi zorganizował obchody 70 rocznicy Akcji Wisła. Jak poprzedniego dnia zaprosił wszystkich na wspólny poczęstunek i życzył Błogosławieństwa Bożego na powrót do domu.

Pielgrzymi z dekanatu gdańskiego podziękowali o. Ambrożemu za jego trud wręczając w prezencie ikonę jego patrona.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Terespolu, gdzie oddaliśmy pokłon cudotwórczej ikonie Matki Boskiej oraz w Kobylanach, gdzie spoczywa śp. Piotr Waszczuk - jeden z założycieli parafii w Morągu. Na cmentarzu została odsłużona zaupokojna Litija za wszystkich, którzy musieli zostawić swoją ojcowiznę i w dwie godziny spakować się, by pod strażą wyjechać w nieznane.

Św. Włodzimierza 2017

29 lipca w Morągu odbyło się święto parafialne ku czci św. Równego Apostołom Włodzimierza.

Na uroczystości przybyło duchowieństwo z dekanatu gdańskiego i pobliskich parafii. Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Witali Leończuk, proboszcz parafii w Braniewie. Kazanie zostało wygłoszone przez ks. Daniela Popowicza, proboszcza parafii wojskowej w Gdańsku. Przypomniał on żywot św. Włodzimierza i ukazał historyczny wpływ na dzisiejszy kształt Europy poprzez swoje czyny i przyjęcie Chrześcijaństwa.

Po zakończonej Liturgii wierni oraz kapłani udali się na wspólną agapę dziękując Bogu, że po raz kolejny dał tej małej parafii przeżyć wielką radość, jaką jest święto parafialne.

 

Nagranie koncertu

Pod tym linkiem można usłyszeć nagranie audio koncertu w Pasłęku

https://www.youtube.com/watch?v=KpyJQLz06Lo

70 rocznica Akcji "Wisła"

       Z błogosławieństwa J. E. Jakuba, Arcybiskupa Białostocko – Gdańskiego, 21 lipca w Pasłęku odbyły się dekanalne obchody 70-tej rocznicy Akcji Wisła. Pasłęk jest jedną z parafii założonych w wyniku przeprowadzenia tej akcji i obecnie skupia najwięcej parafian z dekanatu gdańskiego, które pamiętają te tragiczne wydarzenia.

      Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią, którą służyli: ks. prot. Sławomir Tomaszuk – proboszcz parafii św. św. Niewiast Miro Niosących w Czarnej Białostockiej (wcześniej proboszcz parafii św. Onufrego Wielkiego w Pasłęku), ks. prot. Witali Leończuk – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Braniewie (najstarszy kapłan dekanatu gdańskiego), ks. prot. Dariusz Jóźwik – dziekan dekanatu gdańskiego, proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku, ks. prot. Daniel Popowicz – proboszcz parafii wojskowej św. Jerzego w Gdańsku, ks. prot. Marek Antonowicz – proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Elblągu i św. Onufrego w Pasłęku oraz ks. Radosław Kondraciuk – proboszcz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie i św. Włodzimierza w Morągu.

      W trakcie Liturgii śpiewały dwa chóry, parafialny z Pasłęka oraz zaproszony chór parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim.  Po Ewangelii zostało odczytane Przesłanie Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Z OKAZJI 70 ROCZNICY TRAGEDII Akcji „Wisła” Do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów i Wszystkich Wiernych. W liście tym  podkreślono heroizm przesiedlonych ludzi, którzy odkładali wszystko, by móc zorganizować życie religijne w nowych miejscach ich życia. List nawołuje nas do uczczenia ofiar oraz pamięci o historii, dzięki której możemy zrozumieć teraźniejszość. Mówi też, by wraz z pamięcią o tych tragicznych wydarzeniach podążało wybaczenie.

       Po zakończeniu Boskiej Liturgii dziekan gdański, ks. prot. Dariusz Jóźwik odczytał krótki referat na temat Akcji „Wisła” i dramatu ludzkiego, który był z nią nierozerwalny. Po referacie chór z Bielska Podlaskiego zaśpiewał koncert muzyki cerkiewnej, który przyniósł wiele wzruszeń i łez radości oraz miłości.

       Dyrygentka chóru, p. Marta Zinkiewicz przyjmując podziękowanie za te chwile radości duchowej zwróciła się ze słowami radości i dziękczynienia ku parafianom dekanatu gdańskiego. Podkreśliła jak wielką rzecz stworzyli - mimo że na tych terenach są bardzo małe parafie, położone daleko od siebie, zorganizowane w tragicznych okolicznościach i warunkach, to jednak one istnieją, została zachowana wiara i miłość do Boga, które jest bardzo ciężko utrzymać w diasporalnych parafiach.

      Ks. prot. Marek Antonowicz po koncercie zaprosił wszystkich na agapę przygotowaną przez wiernych całego dekanatu, gdzie wraz z przybyłymi gośćmi dzieliliśmy się radością Boskiej Liturgii oraz wspomnieniami z minionych lat. Był to również czas, kiedy chór z Bielska Podlaskiego prezentował swe umiejętności poprzez śpiew folkowy, a wierni z Warmii i Pomorza odpowiadali pieśniami, które zachowały się w ich pamięci.  


Pielgrzymka do Chełma

 

   W dniach 10-11.06.2017r. organizowana jest pielgrzymka na obchody święta św. sw. Męczenników Chełmskich i Podlaskich w Chełmie.

    Wyjazd planowany jest o 06.30 spod cerkwi w Ornecie. Autokar zatrzyma się po drodze w Braniewie, Elblągu i Pasłęku, jeżeli zbierze się duża liczba chętnych, zajedzie również do Olsztyna.

    Przewidywany koszt to 250 zł od osoby (cena zawiera przejazd autokarem i ubezpieczenie). Koszt jest zależny od ilości osób, jeżeli będzie więcej chętnych, koszt będzie malał i ew. różnica zostanie zwrócona.  

 

    Wszyscy proszeni są o zabranie ze sobą jedzenia, odpowiedniego ubrania (kobiety spódnice i chustki, mężczyźni schludnie, w długie spodnie).

    Pieniądze można przesłać na konto parafialne w Ornecie (po ówczesnym zapisaniu się telefonicznym), wszelkie dane na stronie internetowej: cerkiew.warmia.pl

Święto Parafialnme 2017

       22 maja w Ornecie jak co roku odbyło się święto parafialne; Przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Bari. W dniu święta do cerkwi przybyli prawie wszyscy duchowni dekanatu Gdańskiego, okolicznych parafii oraz ich wierni. Była to wyjątkowa Liturgia, ponieważ w tym roku przypada 70 - ta rocznica Akcji Wisła, w skutek której powstała ornecka parafia. Z czasem jednak stała się ona wielonarodowościowa (trzonem ciągle byli i są przesiedleńcy z Akcji Wisła, ale są też parafianie z Wileńszczyzny, czy też byli zesłańcy syberyjscy).

       W czasie Boskiej Liturgii szczególnie byli wspominani wszyscy, którzy zginęli w niespokojnych powojennych latach oraz byli proboszczowie cerkwi w Ornecie na czele ze ś.p. prot. Aleksym Nestorowiczem, który zaraz po przesiedleniu został zamknięty w obozie pracy w Jaworznie.

       Wszyscy orneccy parafianie w tym dniu przystąpili do sakramentów spowiedzi i Eucharystii dziękując Bogu za wszystko co przeżyli i prosząc św. Mikołaja Cudotwórcę o wstawiennictwo i opiekę nad parafią.

 

Gowienia w Ornecie 2017

Kilka zdjęć z gowienii orneckich

Gowienia Dekanatu

17 marca w Braniewie odbyły się rekolekcje Dekanatu Gdańskiego. Kapłani przybyli przed rozpoczęciem Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, by móc wyspowiadać się przed zbliżającym się świętem Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszyscy wierni, którzy przybyli w tym dniu do cerkwi również przystąpili do sakramentu spowiedzi, a później do sakramentu Eucharystii. Na koniec Liturgii słowo do wiernych i kapłanów skierował dziekan Dekanatu Gdańskiego. Podziękował on proboszczowi małej Braniewskiej parafii za przyjęcie wszystkich u siebie i podkreślił ważność i nieodzowność przystępowania do tych dwóch Sakramentów. Wyraził swoje zadowolenie, że szczególnie w tym dniu wszyscy wierni przybyli do cerkwi i kapłani całego dekanatu stali się duchową jednością.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, przy którym mogli omówić bieżące oraz przyszłe sprawy Dekanatu.